STORYTELIN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

1. YLEISTÄ

1.1.
Storytel on internet-pohjainen, digitaalinen tilauspalvelu, jonka välityksellä sinä (jäljempänä sinä tai käyttäjä) voit kuunnella äänikirjoja tai lukea e-kirjoja mobiililaitteella, tablettitietokoneella tai muulla laitteella (jäljempänä palvelu) käyttösopimuksen ehtojen (jäljempänä sopimusehdot) puitteissa. Palvelun tarjoaa Storytel Oy, y-tunnus 2792250-7, (jäljempänä Storytel tai me). Tässä tietosuojakäytännössä on selitetty tietojen keräämistä, käyttöä ja luovuttamista koskevat käytännöt. Näihin tietoihin kuuluvat myös sinun henkilötietosi, joita Storytel tarvitsee tarjotessaan palvelun käyttöösi. Tietosuojakäytännössä on selitetty, miten henkilötietojasi käsitellään, ja vakuutetaan, että henkilötietojasi käytetään palvelussa kunnioittavasti ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
1.2.
Voit luovuttaa henkilötietosi turvallisesti Storytelin käyttöön. Storytel soveltaa teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joita edellytetään henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä, muokkaamiselta ja poistamiselta.

2. HENKILÖTIETOREKISTERIN PITÄJÄ

2.1.
Storytel Sweden AB ja Storytel Oy ovat lain tarkoittamia rekisterinpitäjiä, jotka vastaavat henkilötietojesi käsittelystä Storytelissa. Yhteystietomme ovat kohdassa 12.

3. MILLOIN STORYTEL KERÄÄ HENKILÖTIETOJA?

3.1.
Storytel kerää henkilötietoja, kun
-
avaat Storytelissa tilin ja käytät palvelua
-
tilaat Storytelista lisäpalvelun tai tuotteen
-
rekisteröidyt Storytelin uutistiedotteen tilaajaksi
-
ilmoitat ongelmasta tai otat muusta syystä yhteyttä Storytelin asiakaspalveluun
-
liität palvelun Facebook-tiliisi tai vastaavaan kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun, joka käsittelee henkilötietoja itsenäisesti
-
vastaat kyselyyn, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyyn tai markkinatutkimukseen, tai vastaat Storytelin viestiin
-
sinun ja Storytelin välistä yhteyttä käsitellään muista syistä..
3.2.
Storytel kerää tietoja myös käyttämällä omia ja kolmansien osapuolten evästeitä ja muita vastaavia seurantatekniikoita, jotka seuraavat, miten käyttäydyt ja millaisia valintoja teet, kun esimerkiksi käytät palvelua tai käyt verkkosivustollamme. Lisätietoja evästeiden käytöstä on Storytelin evästeitä koskevissa tiedoissa.

4. MITÄ HENKILÖTIETOJA STORYTEL TALLENTAA?

4.1.
Kun luot tilin tai otat yhteyttä Storytelin asiakaspalveluun, Storytel tallentaa sinusta henkilötietoja. Storytelin tallentamia henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, käyttäjänimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja maksutiedot. Storytel saattaa tallentaa myös syntymäajan, sukupuolen ja muita yhteystietoja, kuten osoitteen. Storytel voi tallentaa myös esimerkiksi perheenjäsenistäsi luovuttamiasi tietoja (esimerkiksi nimet, syntymäajat ja mielenkiinnon kohteet). Kun käytät palvelua tai muita Storytelin palveluita tai tuotteita ja kun käyt Storytelin verkkosivustolla, Storytel kerää käyttö- ja katselutiedot ja teknisiä tietoja, kuten IP-osoitteen.
4.2.
Jos liität palvelun Facebook-tiliisi tai muuhun vastaavaan kolmannen osapuolen palveluun, jossa käsitellään henkilötietoja, Storytel saattaa kerätä ja käsitellä tietoja, jos annat Facebookille tai muulle vastaavalle kolmannen osapuolen palvelulle luvan luovuttaa tietoja Storytelille.
4.3.
Lisäksi Storytel voi kerätä ja käsitellä tietoja, jotka olet antanut Storytelin verkkosivuston julkisilla foorumeilla tai käyttäessäsi Storytelin verkkosivustoa, Storytelin sivustoja kolmansien osapuolten alustoilla, kuten sosiaalisessa mediassa, tai kun olet muodostanut linkin profiilistasi kolmannen osapuolen sivustolle tai alustalle omalla tililläsi.
4.4.
Storytel voi myös kerätä ja käsitellä tiettyjä maksutapaan liittyviä tietoja. Storytelin tässä yhteydessä keräämät henkilötiedot liittyvät kelpoisuutesi käyttää palvelua tarkistamiseen ja maksutavan selvittämiseen. Koska Storytel tekee yhteistyötä maksupalveluiden tarjoajien kanssa, jotka toimivat Storytelista erillisissä järjestelmissä, Storytel ei kerää eikä tallenna täydellisiä maksutietoja, kuten luottokortin numeroa.

5. KAUANKO TIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Storytel säilyttää sinua koskevat tiedot vain niin kauan kuin se on käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellista. Markkinointia ja mainontaa varten kerätyt ja käsitellyt henkilötiedot säilytetään niin kauan, kuin tilisi on voimassa, ja poistetaan kaksitoista (12) kuukautta tilauksen päättymisen jälkeen, ellet ole vapaaehtoisesti antanut Storytelille suostumustasi henkilötietojen käsittelyn jatkamiseen. Lahjakorttien ja ilmaisten kokeilujaksojen seurannan takia kirjautuessasi antamia perustietoja (nimi, käyttäjänimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja maksutiedot) säilytetään kaksikymmentäneljä (24) kuukautta tilauksen, lahjakorttikauden tai ilmaisen kokeilujakson päättymisen jälkeen. Myös henkilökohtaisen Storytel-kirjastosi tiedot säilytetään yhtä kauan, jotta voit halutessasi helposti uudistaa tilauksesi. Storytel saattaa säilyttää tietoja kauemminkin, jos laki sitä edellyttää tai jos tietoja tarvitaan Storytelin oikeudellisen edun nimissä, esimerkiksi meneillään olevassa oikeudenkäynnissä.

6.
MIKSI STORYTEL KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJASI?

6.1.
Storytel käsittelee henkilötietojasi eri tarkoituksissa. Ensisijaisesti Storytel käsittelee henkilötietojasi pystyäkseen tarjoamaan, hallinnoimaan, kehittämään ja mukauttamaan palvelua ja sen ominaisuuksia, hallinnoimaan asiakassuhdetta sekä vastaamaan tietoturvaa koskeviin ja muihin lakisääteisiin vaatimuksiin. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös markkinointi- ja asiakasanalyyseissä, markkinatutkimuksissa, tilastoinnissa, liiketoiminnan seurannassa sekä Storytelin liiketoiminnan ja menetelmien kehittämisessä. Tämä voi käsittää esimerkiksi henkilötietojen käsittelyä, jonka tarkoituksena on asiakasryhmien luominen kolmansien osapuolien alustoille (esim. Facebook/Google).
6.2.
Lisäksi Storytel käsittelee henkilötietojasi pystyäkseen tarjoamaan sinulle paremmin sopivia ja henkilökohtaisia mieltymyksiäsi vastaavia tarjouksia ja tuotteita. Kohdennetussa markkinoinnissa henkilötietoja voidaan esimerkiksi käsitellä, linkittää, segmentoida ja analysoida, jotta sinulle voidaan toimittaa mieltymyksiäsi, käyttäytymistäsi, tarpeitasi tai elämäntapaasi vastaavia tiedotteita, tarjouksia ja suosituksia liittyen Storytelin tai sen kumppaneiden tuotteisiin ja palveluihin. Storytel voi myös analysoida ja yhdistellä henkilötietojasi, jotka on saanut käyttöönsä vieraillessasi palvelussa sekä muista tallennetuista tiedoista (esimerkiksi Facebookista tai muista sosiaalisista medioista), tässä luvussa mainituissa tarkoituksissa.
6.3.
Edellä mainittujen lisäksi Storytel käsittelee henkilötietojasi estääkseen, havaitakseen ja tutkiakseen mahdollisesti kiellettyä tai laitonta toimintaa (esimerkiksi petos) ja varmistaakseen, että noudatat sopimusehtoja (esimerkiksi määrittäessään, oletko oikeutettu ilmaiseen kokeilujaksoon tai muuhun tarjoukseen tai osallistumaan tiettyyn markkinointikampanjaan).

7.
MITKÄ OVAT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUDELLISET PERUSTEET?

7.1.
Valtaosa Storytelin suorittamasta henkilötietojen käsittelystä liittyy sopimusehtojen toteuttamiseen eli palvelun ja sen ominaisuuksien tarjoamiseen ja hallinnointiin. Tässä tarkoituksessa Storytel käsittelee muun muassa yhteystietoja, kuten sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, sekä maksupalvelun tarjoajalta saamiaan tietoja.
7.2.
Osa henkilötietojen käsittelystä perustuu niin sanottuun tarpeellisuuden tasapainoon. Tämä tarkoittaa, että Storytelin tarve käsitellä henkilötietojasi on suurempi kuin käsittelyn vaikutus tietosuojaan ja käsittelyyn liittyvät tietosuojariskit. Tästä on kyse esimerkiksi silloin, kun Storytel käsittelee henkilötietojasi markkinointitarkoituksessa tai säilyttää Storytel-kirjastoasi vielä tilauksesi päättymisen jälkeen.
7.3.
Joidenkin henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi ne tiedot, joiden kautta Storytel saa yhteyden Facebook-tiliisi ja pystyy mainostamaan kumppaneidensa tuotteita ja palveluita.
7.4.
Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, suostumuksen antaminen on aina täysin vapaaehtoista ja voit peruuttaa antamasi suostumuksen kokonaan tai osittain milloin tahansa. Mikäli päätät peruuttaa suostumuksesi, ja Storytel joutuu käsittelemään henkilötietojasi siten, että suostumus tarvitaan, käsittelyssä noudatetaan viimeisintä antamaasi suostumusta.

8.TIETOTURVA JA HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

Henkilötietojesi säilyttäminen turvassa ja luottamuksellisina on meille tärkeää. Käytämme teknisiä, hallinnollisia ja fyysisiä menetelmiä henkilötietojesi suojaamiseksi asiattomalta tietojen jakamiselta, käytöltä ja muokkaamiselta. Tarkistamme käytössämme olevat tietojen suojausmenetelmät säännöllisin väliajoin arvioidaksemme, onko uusien toimenpiteiden lisäämiseen tai olemassa olevien menetelmien päivittämiseen tarvetta. Pyrimme suojaamaan henkilötietosi parhaalla mahdollisella tavalla, mutta harva järjestelmä on aukoton ja siksi toivommekin, että ilmoitat meille välittömästi, jos huomaat palvelussamme epäilyttävää toimintaa.

9.KENELLE STORYTEL LUOVUTTAA TIETOJA?

9.1.
Storytel voi luovuttaa henkilötietojasi omille tytäryhtiöilleen, liikekumppaneilleen ja muille erikseen mainituille kolmansille osapuolille täyttääkseen kanssasi tehdyn sopimuksen ehdot tai täyttääkseen Storytelin alihankkijoiden ja kumppaneiden kanssa tehtyjen sopimusten ehdot.
9.2.
Storytel voi myös luovuttaa henkilötietojasi erikseen mainituille yrityksille, jotka käsittelevät henkilötietoja Storytelin puolesta. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi tietoliikennejärjestelmiä ja asiakaspalvelua tarjoavat yritykset sekä omat tytäryhtiömme. Jos Storytel luovuttaa henkilötietojasi yrityksille, jotka käsittelevät niitä Storytelin puolesta, Storytel tekee kyseisten yritysten kanssa erillisen tietojenkäsittelyä koskevan sopimuksen, jolla taataan henkilötietojesi tietosuoja.
9.3.
Henkilötietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa myös lain edellyttämissä tilanteissa tai viranomaisen vaatimuksesta, jos tietoja tarvitaan Storytelin oikeudellisen edun nimissä tai petoksen ja muiden tietoturvaan tai tekniikkaan liittyvien ongelmien havaitsemiseksi, ehkäisemiseksi ja huomioimiseksi.
9.4.
Henkilötietojasi voidaan siirtää tai tallentaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuoliseen maahan. Henkilötietojesi siirtämisessä ja tallentamisessa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuoliseen maahan noudatetaan erityisiä turvallisuustoimenpiteitä, varmistamme esimerkiksi, että tiedonsiirto suoritetaan tämän tietosuojakäytännön ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti solmimalla tiedonsiirtosopimuksen, joka sisältää Euroopan komission verkkosivustolla vapaasti käytettävissä olevat, Euroopan komission hyväksymät tiedonsiirtoon liittyvät vakiolausekkeet.

10.LINKIT MUILLE VERKKOSIVUSTOILLE

Storytelin antamissa tiedoissa saattaa olla linkkejä muille kuin Storytelin ylläpitämille tai omistamille verkkosivustoille. Storytel ei vastaa henkilötietojesi käsittelystä kyseisillä verkkosivustoilla. Storytel suosittelee, että luet huolellisesti kyseisten verkkosivustojen henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot.

11.TIETOSUOJAAN TEHDYT MUUTOKSET

Tietosuojakäytäntöä voidaan päivittää. Jos Storytel tekee tietosuojakäytäntöön merkittäviä muutoksia, niistä tiedotetaan sinulle sähköpostitse tai suoraan palvelun kautta, ennen kuin muutokset astuvat voimaan. Lisäksi tietosuojakäytäntö julkaistaan Storytelin verkkosivustolla. Mikäli muutos edellyttää suostumusta, Storytel pyytää sinulta suostumuksen erikseen.

12.
OIKEUS SAADA TIETOJA JA VAATIA KORJAUKSIA JNE.

12.1.
Käyttäjällä on oikeus saada tietää maksutta, mitä hänen henkilötietojaan Storytel käsittelee ja missä tarkoituksessa henkilötietoja käsitellään (ote henkilötietorekisteristä).
12.2.
Sinulla on oikeus vaatia, että virheellinen, harhaanjohtava tai puutteellinen tieto oikaistaan, muutetaan anonyymiksi tai poistetaan. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia Storytelia rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä sekä kieltää Storytelia käsittelemästä sinua koskevia tietoja. Oikeuksiisi kuulu myös saada sinua koskevat, Storytelin käsittelemät henkilötiedot rakenteisessa, yleisesti käytettävässä, koneellisesti luettavassa muodossa.
12.3.
Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai tahdot käyttää oikeuksiasi tai tarvitset lisätietoja oikeuksistasi. Yhteystiedot ovat alla.

Sähköpostiosoite: privacy@storytel.com
Osoite: Storytel Oy, Sörnäisten rantatie 29, 00500 Helsinki

12.4.
Ellet tahdo, että Storytel käsittelee henkilötietojasi suoramainontaa varten, lähetä Storytelille kielto henkilötietojesi käytöstä suoramarkkinoinnissa. Jokaisessa Storytelin markkinointiviestissä muistutetaan, että voit peruuttaa tiedotteiden tilaamisen.
12.5.
Voit jättää valituksen tietosuojavirnaomaiselle, mikäli olet sitä mieltä, ettei Storytel ole henkilötietojesi käsittelyssä noudattanut sovellettavaa tietosuojalakia.

__________________

Tarkistettu viimeksi 1.3.2018
Storytel Oy