Käytämme evästeitä palvelumme käytettävyyden parantamiseksi sekä markkinointitarkoituksiin. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt ehtojemme mukaisen evästeiden käytön.

Hyväksyn

Käyttöehdot

Tehdessäsi sopimuksen Storytelin kanssa tai hyväksymällä palvelun käyttöehdot olet sitoutunut noudattamaan alla olevia käyttöehtoja. Näissä ehdoissa mainittujen palvelujen markkinoijana toimii Storytel ja niiden julkaisija on Storytel Oy.

STORYTELIN PALVELUT
- Storytelin palveluiden käyttäminen tarkoittaa sitä että käyttäjä kuuntelee äänikirjaa, lukee e-kirjaa tai osallistuu muuhun Storytelin tuottamaan palveluun. Storytelin palvelut ovat käytettävissä vain yksittäistä käyttöä varten.
- Jäsenet, joilla on Storytelin Unlimited-tilaus saavat Storytelin ääni- ja e-kirjojen lukuoikeuden tilauksen voimassaolon ajan.

HINNAT JA MAKSUEHDOT
- Tilaus veloitetaan etukäteen yksi maksukausi kerrallaan siihen saakka että asiakas päättää lopettaa tilauksen. Kuukausitilauksessa veloitus tapahtuu joka 30. päivä.
- Kaikkiin hintoihin sisältyy arvonlisävero. Maksu tapahtuu pankki-/luottokortilla tai muulla Storytelin hyväksymällä maksutavalla.
- Storytelin palveluiden tilaus tapahtuu Storytelin kotisivulla tai kampanjasivun kautta.
- Hintaan ei sisälly tietoliikenteen käytöstä johtuvat maksut, jotka sisältyvät käyttäjän mobiilioperaattorin kanssa tekemään sopimukseen.

PERUUTTAMISOIKEUS
- Käyttäjällä on peruuttamisoikeus kuluttajansuojalain ehtojen mukaisesti. -Peruuttamisoikeus on voimassa 14 päivää siitä ajankohdasta, jolloin asiakas on rekisteröinyt Storytelin palvelun käyttämistä koskevan oston.
- Peruuttamisoikeus päättyy silloin kun kuluttaja aloittaa ääni- tai e-kirjan tai näihin sisältyvän kappaleen lukemisen tai kuuntelemisen, tai aloittaa toisen palvelun käytön Storytelissä. Ennen oston tekoa käyttäjällä on oikeus koekuunteluun.
- Jos asiakas katuu ostoaan, tulee hänen tiedottaa tästä Storyteliä osoitteessa www.storytel.fi olevan yhteystietolomakkeen kautta tai sähköpostitse peruuttamisajan aikana.
- Jos kuluttajalta on veloitettu maksu virheellisesti hyvitetään maksu asiakkaalle 30 päivän kuluessa.

JÄSENYYS- JA TILAUSEHDOT
- Jäsenyys koskee vain henkilöitä, joilla on pysyvä osoite Suomessa.
- Jäsenyys voidaan aloittaa Storytelin kotisivun tai meneillään olevan kampanjasivun kautta.
- Jäsen vastaa siitä että hänen ilmoittamansa sähköpostiosoite on oikea ja aktiivinen. Storytelin asiakkaalle lähettämän sähköpostin tulee olla saapunut asiakkaalle kolmen päivän sisällä sähköpostin lähettämisestä.
- Storytel sitoutuu muuttamaan asiakkaan jäsenyyden toiseen sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon 7 arkipäivän sisällä, mutta ei kuitenkaan ennen jäsenyyden voimassaoloaikaa, asiakkaan voimassa olevasta sähköpostista lähetetyn toiveen mukaisesti.
- Irtisanoaksesi tilauksen mene osoitteeseen www.storytel.fi ja kirjaudu sisään. Valitse Omat sivut ja Oma tili, valitse vaihtoehto Lopeta tilaus ja noudata annettuja ohjeita.
- Irtisanomisen täytyy tapahtua VIIMEISTÄÄN päivää ennen kuin tilaus uusiutuu, muutoin tilaus jatkuu uudelle laskutuskaudelle.
- Rekisteröityessään Storytelissä jäsen hyväksyy hänen henkilökohtaisten tietojensa käsittelyn voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

STORYTELIN VELVOLLISUUDET JA OIKEUDET
- Storytel käsittelee ja tallentaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
- Storytel pidättää oikeuden muuttaa hintoja ja ehtoja. Hintaan ja ehtoihin liittyvistä muutoksista tiedotetaan sähköpostitse niille asiakkaille, joita muutokset koskevat. Muutokset astuvat voimaan seuraavan oston tai palvelun käytön yhteydessä.
- Storytelillä on oikeus tiedottaa asiakkailleen tarjouksista, muutoksista tai muusta Storytelin palveluihin liittyvästä asiasta postin, puhelimen, tekstiviestin, multimediaviestin tai sähköpostin välityksellä.
- Storytel ei ole vastuussa mobiiliverkossa tapahtuvista häiriöistä.
- Storytel on käytettävissä vuorokauden ympäri, seitsemän päivää viikossa. Storytel ei takaa palvelun toimivuutta jatkuvasti virheettömästi tai ilman keskeytyksiä. Jos palvelussa ilmenee puutteita tai häiriöitä annetaan Storytelille mahdollisuus korjata nämä virheet ilman sopimuksen keskeyttämistä. Storytelillä on myös kohtuuden rajoissa oikeus sulkea palvelu väliaikaisesti päivityksiä ja palvelun kehittämistä varten.
- Storytelillä on oikeus joko täysin tai osittain luovuttaa oikeutensa ja velvollisuutensa näiden ehtojen mukaisesti.

ASIAKKAAN VASTUU
- Asiakkaalla on oikeus kuunnella äänikirjoja, lukea e-kirjoja ja käyttää Storytelin palveluja vain yksityisessä käytössä.
- Asiakas ei saa levittää eteenpäin äänikirjoja, e-kirjoja tai muuta Storytelin materiaalia esimerkiksi kopioimalla, lainaamalla tai vuokraamalla niitä eteenpäin.
- Asiakas sitoutuu siihen ettei kopioi äänikirjoja, e-kirjoja tai muuta Storytelin sisältöä kokonaan tai osittain, ei edes henkilökohtaista käyttöä varten.
- Asiakas ei saa soittaa äänikirjoja julkisella paikalla.
- Asiakas on vastuussa siitä että hänen rekisteröityessä antamansa tiedot ovat oikeita sekä siitä että hänen sähköpostiosoitteensa on käytössä.
- Asiakas on vastuussa siitä että hänen aktiivisen sähköpostinsa vaihtuessa hän muuttaa myös Storyteliin rekisteröidyn sähköpostiosoitteensa.
- Asiakas on vastuussa siitä että hän ei käytä sanoja tai ilmauksia, jotka voidaan kokea syrjivinä tai loukkaavina arvostellessaan ääni- ja e-kirjoja foorumeilla, jotka voidaan yhdistää Storyteliin.
- Asiakkaalla ei ole oikeutta luopua näihin ehtoihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista ilman Storytelin kirjallista suostumusta.

POIKKEUSTAPAUKSET
Storytelillä ei ole korvausvelvollisuutta tai muuta vastuuta, jos Storytel pystyy todistamaan, että aiheutunut vika johtuu Storytelistä riippumattomista syistä, joita Storytel ei pystynyt ennakoimaan sopimuksen teon aikana, ja joiden seurauksia Storytel ei olisi voinut estää.

SOPIMUKSEN KESKEYTYMINEN
- Storytelillä on oikeus irtisanoa sopimus käyttäjän kanssa välittömästi, jos on syytä epäillä että käyttäjä ei ole täyttänyt näihin ehtoihin liittyviä velvollisuuksia.
- Storytelin ja asiakkaan välisen konfliktin sattuessa tulee osapuolten ensisijaisesti yrittää ratkaista konflikti sopimalla asia.
- Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen, voidaan konflikti ratkaista Kuluttajariitalautakunnassa siinä määrin kuin lautakunnalla on oikeus tutkia tapausta. Muussa tapauksessa konfliktin ratkaisee suomalainen tuomioistuin.
- Asiakas ei voi kohdistaa Storyteliin muita toimia kuin näissä ehdoissa mainittuja, mikäli näin ei tapahdu lainsäädännön seurauksena.

Tukholmassa 13 huhtikuuta 2015
Storytel Oy